Domov

Do 30.06.2016 Vám všetkým boli uhradené preplatky za rok 2015,

UPOZORNENIE, úpravena konzultačných hodin od 01.08.2015 je na pondelok od 14:14 do 15:15 hod.V súrnych prípadoch si stretnutie dohovorte telefonicky alebo e-mailom.POZOR !!!Mimo tejto prevádzkovej doby budem účtovať 15 €/za každú započatú hodinu práce.

Dňa 24.6.2015 bola upravená nová verzia stránky. Musíte sa znovu registrovať,nakoľko sa neuchovali staré prihlásenia.