Domov

Dňa 31.mája 2017 /štvrtok/ sa uskutoční schôdza SVB Okružná 2061, Dolný Kubín v priestoroch církevnej školy o 18:00 hod.

UPOZORNENIE, úpravena konzultačných hodin od 01.08.2015 je na pondelok od 14:14 do 15:15 hod.V súrnych prípadoch si stretnutie dohovorte telefonicky alebo e-mailom.POZOR !!!Mimo tejto prevádzkovej doby budem účtovať 15 €/za každú započatú hodinu práce.

Dňa 24.6.2015 bola upravená nová verzia stránky. Musíte sa znovu registrovať,nakoľko sa neuchovali staré prihlásenia.